Platební podmínky XANADA (TK XANADA).
Platnost od 1. 9. 2015.

Platební podmínky pro registrované účastníky jsou závazné.

Cena registrovaného vstupného (dále ceny) na akci, se hradí převodem na účet, předem.

Na webových stránkách www.xanada.cz se na akci přihlásíte e-mailem xanada@xanada.cz .

* V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu, napište potřebné náležitosti při přihlášení.

Platná registrace vzniká připsáním částky na účet.

 

Cena 

Cena je zveřejněná u akce.

Zaplacení ceny 

Cena se platí převodem na účet. Jakmile je částka připsána na účet, potvrdíme vám platnou registraci.

Částka na účet musí být připsána na účet TK XANADA (uvedený níže) nejpozději dle data uhrazení uvedeného na letáku a webových stránkách nebo dva pracovní dny před akcí. Pořadí registrací určuje datum připsání platby na účet.

Registrace místa je platná zaplacením ceny. Přednost dostává registrovaný účastník, který se registruje a zaplatí kurz dříve.


Údaje k zaplacení ceny

1. Cena se hradí převodem na účet číslo: 274258607/0300

2. Variabilní symbol je datum akce

Příklad: datum akce je 2. ledna 2015. Variabilní symbol je den a měsíc a rok= 02012015.

3. Do zprávy pro příjemce na bankovním příkazu k úhradě uveďte jméno uvedené v registračním formuláři nebo číslo daňového dokladu, pokud jste požádali o vystavení daňového dokladu vylněním registračního formuláře. Viz. informace výše.*

Storno

Zaplatíte-li cenu převodem na účet dle platebních podmínek TK XANADA a registraci zrušíte, má pořadatel TK XANADA nárok na uhrazení storno poplatku podle níže uvedených podmínek:

1.       zrušení registrace 7 kalendářních dní před akcí, včetně dne akce = storno poplatek ve výši 50% ceny akce,

2.       zrušení registrace jeden kalendářní den před akcí, včetně dne akce a při neúčasti na akci = storno poplatek ve výši 100 % ceny akce.

V případě, že pořadateli TK XANADA vznikne nárok na uhrazení storno poplatku, bude registrovanému účastníkovi vrácena cena, snížena o výši storno poplatku na bankovní účet, ze kterého byla cena zaplacena.

TK XANADA není plátce DPH.

 

Změna data akce a zrušení akce pořadatelem

V případě změny data konání akce, bude registrovaný účastník informován pořadatelem na kontakt uvedený v registračním formuláři nebo zaslaný při registraci.

V případě zrušení akce pořadatelem, bude zaplacená cena vrácena v plné výši převodem na bankovní účet, ze kterého byla cena zaplacena.

V případě změn týkajících se klidného průběhu a uskutečnění akce,  má pořadatel právo podmínky i cenu jednotlivých akcí přizpůsobit a změnit. Tyto změny budou uveřejněny na webových stránkách v příspěvku akce.

Děkujeme vám tímto za vaši důvěru i přízeň, již od roku 1996 a těšíme se na vás.

Jana Zlesáková, předsedkyně přestavenstva TK XANADA a ředitelka XANADA