Letošní sedmnáctý ročník Indiánských prázdnin 2015 ve Fakultní nemocnici Motol v Praze jsme přijeli našimi programy podpořit již po třinácté s taneční terapeutickou dílnou Xanada s Janou Zlesákovou a Eliškou a po patnácté s čajovnou Sluneční vody WI-MINE (lakotsky) s Petrem Zlesákem.
Nálada v táboře byla příjemná, zahřátá posilujícím tancem těla a provoněná dobrými a lahodnými čaji. Obou programů se aktivně účastnili jak děti, mládežníci, rodiče, doprovázející lékaři i dobrovolníci a mnohaletí přátelé Indiánského kmene Motolů.
Ačkoli venku byla tento den zima, radost z tance a  z dobrého čaje jsme si všichni užili plnými doušky.