Představujeme vám kurz výrazového tance pro děti ve věku od 8  do 11 let. Taneční hodiny vedeme hravým a motivačním způsobem, při čemž se současně děti naučí základy taneční průpravy, zdravému a především přirozenému držení těla, vědomému dýchání a vědomému pohybu těla. Jsou více při pohybu uzemnění, učí se předcházet pádům a úrazům. Podložku a zem, stěny a strop vnímají jako svou prostorovou součást, se kterou se dá báječně tvořit a hrát si. Sami rozvíjejí svou vlastní představivost i pohyby a vzájemně se to od sebe učí. Děti jsou si sami navzájem inspirací a motivací překonávat sami sebe a zároveň být vnímavý k sobě, ke svému tělu, svým potřebám a přáním a stejně tak být vnímavý i k ostatním dětem, jejich potřebám a k přáním druhých. Přijít s dětmi tančit a přidat se k nám můžete po celý rok, kdy kurzy běží. U nás se tanec a pohyb učí jako přirozená součást každého, proto je snadné přidat se v jakékoli fázi. Stačí přijít a vyzkoušet si to. Jak děti tančí výrazový tanec a co na to říkají, vám ukáží nejlépe ony samy. Více o kurzu výrazového tance pro děti – zde a o dalších kurzech tance a pohybu – zde.