2016 Svetlo meho zivota - banner

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na vernisáž fotografické výstavy XV. ročník SVĚTLO MÉHO ŽIVOTA* a SVĚTÝLKA* , která se uskuteční ve Fakultní nemocnici v Motole ve středu 20. ledna 2016 od 15:30 hodin. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 12. února 2016.

Na vernisáži se seznámíte s krásnými motivačními programy jako jsou např. Indiánské prázdniny, kam Xanada s tanečními dílnami vedenou Janou Zlesákovou jezdí tančit již 13 let – viz. fotogalerie zde. Těšit se můžete i na čajovnu WI-MINE, lakotsky Sluneční voda s Petrem Zlesákem a jeho rituál poutavé přednášky o Cestě čaje.

Čajovna WI-MINE je pro Indiánské prázdniny neoddělitelnou součástí, neboť 15 let připravuje malým pacientům zázračné léčivé čaje. Jak tyto čaje chutnají a jaké to jsou, můžete ochutnat při vernisáži.
Na vernisáži také budeme i osobně, tak se na Vás všechny, kteří se přijdete podívat těšíme.

Sejdeme se v posluchárně lékařské fakulty, která se nachází v prostoru ředitelství FN Motol - mapa zde (sledujte prosím navigaci od vchodu do ředitelství).

Na setkání s Vámi se těší autoři fotografií z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol a Klub Interaktivního domu, o. p. s. společně s Xanadou a čajovnou WI-MINE.

Fotografie z vernisáže najdete zde a rozhovor ředitele Klubu Interaktivního domu, o.p.s. – KID, o.p.s. pana Mgr. Aleše Kysely s Petrem Zlesákem z čajovny WI MINE a tanečních dílnách s Xanadou najdete zde.

2016_KID Motol_Plakat Svetlo meho zivota
* Světýlko je ocenění za dlouhodobou spolupráci na projektu KID: Světlo mého života a je spojené s tvůrčím stipendiem. Stipendium umožní další rozvoj schopností a dovedností oceněného dítěte.
Slavnostní předání ocenění Světýlko je vyvrcholením celoroční práce na projektu Světlo mého života. Tento projekt slouží od roku 2001 dětským pacientům FN Mototl, především pacientům Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol.
Supervizor projektu je profesor Jindřich Štreit.
Koordinátoři projektu Mgr. Aleš Kysela, MgA. Eliška Pýchová a Jana Hladíková.