Xanada Jana - děti jsou bohatství
„Děti jsou naše největší bohatství, jsou našimi učiteli.
Mnohaleté zkušenosti práce s dětmi mě dovedly k poznání, že dítě je nejšťastnější pokud mu dáte volnost a jen ho doprovázíte“, říká o sobě Jana Zlesáková zakladatelka Xanada.

„Jednou jsem se podívala na fotografie z let minulých a současných. Uviděla jsem jeden podstatný rozdíl. Na fotografiích z minulých let, kdy jsem byla krotitelka a přísná lektorka, která chtěla dětem vštípit své choreografie a svůj vymyšlený tanec, uviděla jsem na fotografiích děti méně šťastné než na fotografiích současných, kde dětem dávám volnost pro ztvárnění jejich fantazie a pouze je provázím na cestě tancem a k uvědomění svého těla. Ukazuji jim, jak provést ten či onen pohyb, aby je nebolel a zároveň je bavil.

Touto změnou jsem najednou uviděla a stále vidím na svých hodinách krásně tvořící děti, které svou volností vytvářejí jednu krásnou choreografii za druhou, což jsem dříve v minulosti nezažila. Nejvíce mě fascinuje dětská lehkost, radost a pohoda s dětí vyzařující.
Více uvidíte sami ve fotogalerii a videogalerii.

Toto o čem píši zažívám už 14 let při práci s nemocnými dětmi ve Fakultní nemocnici Motol Praha, ale doposud jsem toto dětské nadšení volnosti připisovala tomu, že jsem děti v nemocnicích pomohla tancem rozptýlit z jejich dlouhodobého léčebného pobytu v nemoci. Když jsem ale tento můj způsob práce s tancem a pohybem vyzkoušela i u zdravých dětí dostala jsem k mé veliké radosti opět od dětí stejnou odměnu. Radostné oči dětí, šťastný smích a maximální nadšení pro tanec a pohyb, které si každé dítě užívá a je šťastné.

Od září 2014, kdy jsem našla zázemí pro kurzy tance a pohybu i pro dospělé se stalo totéž. Dospělí stejně tak jako děti nalézají vnitřní volnost a tím se otevírají radostným pohledům, novým způsobům pohybu bez bolesti, jež i dospělým sebou přináší nadšení a chuť jít dál.

Často se mě lidé a rodiče ptají, co je to za tanec. Říkám mu „vědomý tanec uvnitř vás“.

Od svých 14 let tančím, stále tanec studuji a setkávám se stále s novými a novými alternativními a moderními technikami výuky tance, ale i s tanci šamanskými či tisíce let starými domorodými tanci s celého světa.
Mé zkušenosti a mou formu práce s tělem mi pomohly rozvinout lektoři z České republiky, Francie, Itálie, Slovenska, Ruska, Kolumbie, Dominikánské republiky, Argentiny a ze zemí s původem starých šamanských a domorodých tanců Indiánského kmene z Jižní Ameriky, Tibetu, Indie, Afriky, Mongolska.

Postupem času jsem zjistila, že tance mají pro tělo mnoho stejných zákonitostí, i když pocházejí z různých koutů světa. Každou další novou zkušeností jsem zjistila, že tancem se dají léčit různé neduhy, ať fyzické či psychické.
Všechny ty jednotlivé střípky jsem poskládala v jeden celek a tím vznikl vědomý tanec radosti. Tanec, který pomohl mě a který pomohl už mnoha lidem od bolesti, nemoci, stresu a strachu. Jde o tanec, který pomáhá k radosti, ke zdraví a k hlubšímu pocitu bezpečí. Zlepšuje náladu, zrelaxuje vaše celé tělo i mysl a propojí vás se sebou samým. Mnoho lidí za ta léta, co tento tanec učím, od dětí po dospělé, našlo v tomto tanci svůj vnitřní kompas, což jim změnilo nejdříve jejich osobní život k lepšímu! A pak  i společenský život k lepšímu! Je to tanec, který zvládne kdokoliv, ať je tanečník či nikdy netancoval. Ať je to holka nebo kluk, žena nebo muž, v kterémkoli věku.

Jednodušším slovem:
Každý aktivní jedinec ctí a vědomě vnímá svou vlastní anatomii a fyziologii v kloubech a svalech.  Navrací tak tělu, co je mu přirozené a tisíce let moudrostí přírody ověřené. Tělo se tak samo narovná a dostaví se svěží pocit naplnění v celém těle. A to bez složitých technik, kouzel, preparátů a léků.
Pro někoho jsem učitelka, pro někoho terapeutka, léčitelka. Sama o sobě říkám, že provázím každého tam, kam mě sám dovolí a kde je to pro daného jedince bezpečné a vědomé. Výsledky dobrého stavu nebo zlepšení se dostaví vždy.  Je to svobodný a jednoduchý způsob, jak na sobě pracovat a pokračovat v práci i mimo lekce. Pro někoho je to příjemná zkušenost, pro někoho nový funkční a stále inspirující styl bohatšího a naplněného života.“

Děkuji všemu co je.

Lektorka a zakladatelka Jana Zlesáková, červen 2015

Xanada Síla přírody